1
Tháp Đồng Hồ Trung Tâm
2
Đại Lộ Ánh Sáng
3
Cây Ánh Sáng
5
Đường Chạy Bộ Ven Hồ
6
Đường Dạo Sinh Thái
7
Trường Mầm Non
8
Khách Sạn
9
Khu Vui Chơi Trẻ Em Ngoài Trời
10
Khu Thể Thao Ngoài Trời
11
Vườn Tịnh Tâm
12
Vườn Ánh Sáng
13
Đường Trượt Patin
14
Công Viên Chuyên Đề
14
Công Viên Chuyên Đề
14
Công Viên Chuyên Đề
15
Vườn Nướng BBQ
16
Quảng Trường Ánh Sáng
17
Bãi Đỗ Xe Kết Hợp Cây Xanh
18
Trạm Xử Lý Nước Thải
4
Hồ Thiên Nga

Tiện ích

1

Tháp đồng hồ trung tâm

2

Đại lộ ánh sáng

3

Cây ánh sáng

4

Hồ Thiên Nga

5

Đường chạy bộ ven hồ

6

Đường dạo sinh thái

7

Trường mầm non

8

Khách sạn

10

Khu vui chơi trẻ em ngoài trời

11

Khu thể thao ngoài trời

12

Vườn tịnh tâm

13

Vườn ánh sáng

14

Đường trượt Patin

15

Công viên chuyên đề

16

Vườn nướng BBQ

17

Quảng trường ánh sáng

16

Bãi đỗ xe kết hợp cây xanh

18

Trạm xử lý nước thải